9 אנשים 3X3 שבעת המינים

2,172

2 × חלק עם חלון 3 מטר
132
1 × בד שבעת המינים 3 מטר
132
1 × חלק עם דלת 3 מטר
132
4 × גובה מהדרין מחוזק 2.3 מטר
54
11 × מוט רוחב 3 מ'
71
6 × עץ 3.2 מטר
22
2 × שמיניית חבקי עץ
36
2 × 1.6X3.1 רפיה מהדרין
223
בחירת כמות:
תיאור המוצר

לקבלת הצעה מנציג