עמוד הארכה מהדרין מחוזק 2.1 מטר

50

בחירת כמות:
תיאור המוצר

דגם מחוזק מסגרת עליונה, מסגרת תחתונה, ובנוסף – חיזוק אמצעי העובר ברוחב שלוש דפנות ותורם ליציבות הסוכה