התאם את הסוכה לצרכייך

סוכת כותל

(דגם:22002)
גודל במטר
המלצתנו לגודל הסוכה לפי מספר היושבים
2x3 כשישה אנשים |  3x3 כשמונה אנשים |  4x5 כעשרה אנשים |  3x5 כחמישה עשר אנשים
המסגרת
metal frames
פתח הכניסה לסוכה
דפנות הסוכה (לפי המוצג בתמונה)
סכך הסוכה
קורות וחבקים לסוכה
תוספות
סה"כ לסוכה כולל מע"מ:
להמשך קנייה
הדפסה

עגלת קניות

מוצר יחידות מחיר
סה"כ
שלד הסוכה
עמודי גובה 2.3 מ' 4 184 
עמודי הארכה 2.3 מ' 2 92 
מוטות רוחב 3 מ' 5 300 
מוטות רוחב 2 מ' 8 320 
עמודי גובה 2.3 מ' 4 184 
עמודי הארכה 2.3 מ' 2 92 
מוטות רוחב 2 מ' 11 440 
מוטות רוחב 3 מ' 7 420 
עמודי גובה מהדרין 2.3 4 184 
עמודי הארכה מהדרין 2.3 2 92 
מוטות רוחב 3 מ' 6 360 
מוטות רוחב 2 מ' 12 480 
עמודי גובה 2.3 מ' 4 184 
עמודי הארכה 2.3 מ' 2 92 
מוטות רוחב 3 מ' 5 300 
מוטות רוחב 2 מ' 8 320 
מוטות רוחב 3 מ' 11 660 
עמודי גובה 2.3 מ' 4 184 
עמודי גובה 2.3 מ' 4 184 
מוטות רוחב 3 מ' 8 480 
מוטות רוחב 3 מ' 8 480 
עמודי גובה 2.3 מ' 4 184 
מוטות רוחב 3 מ' 11 660 
עמודי גובה מהדרין 2.3 4 184 
עמודי גובה 2.3 מ' 4 184 
עמודי הארכה 2.3 מ' 2 92 
מוטות רוחב 3 מ' 17 1,020 
עמודי גובה מהדרין 2.3 4 184 
מוטות רוחב 3 מ' 17 1,020 
מוטות רוחב 2 מ' 17 680 
מוטות רוחב 3 מ' 11 660 
מוטות רוחב 3 מ' 12 720 
עמודי גובה מהדרין 2.3 4 184 
מוטות רוחב 2 מ' 6 240 
עמודי הארכה 2.3 מ' 2 92 
מוטות רוחב 3 מ' 13 780 
עמודי גובה 2.3 מ' 4 184 
עמודי הארכה מהדרין 2.3 2 92 
מוטות רוחב 2 מ' 7 280 
מוטות רוחב 2 מ' 10 400 
מוטות רוחב 3 מ' 18 1,080 
עמודי הארכה מהדרין 2.3 2 92 
עמודי גובה מהדרין 2.3 4 184 
מוטות רוחב 3 מ' 21 1,260 
מוטות רוחב 2 מ' 5 200 
עמודי הארכה 2.3 מ' 2 92 
עמודי גובה 2.3 מ' 4 184 
עמודי הארכה 2.3 מ' 2 92 
מוטות רוחב 3 מ' 8 480 
מוטות רוחב 2 מ' 20 800 
עמודי גובה מהדרין 2.3 4 184 
עמודי הארכה מהדרין 2.3 2 92 
מוטות רוחב 2 מ' 4 160 
מוטות רוחב 3 מ' 9 540 
עמודי גובה מהדרין 2.3 4 184 
עמודי גובה 2.3 מ' 4 184 
מוטות רוחב 2 מ' 4 160 
עמודי הארכה 2.3 מ' 2 92 
עמודי גובה 2.3 מ' 4 184 
עמודי גובה 2.3 מ' 4 184 
מוטות רוחב 3 מ' 9 540 
מוטות רוחב 2 מ' 8 320 
עמודי גובה 2.3 מ' 4 184 
עמודי גובה מהדרין 2.3 4 184 
מוטות רוחב 2 מ' 7 280 
עמודי גובה מהדרין 2.3 4 184 
מוטות רוחב 3 מ' 10 600 
מוטות רוחב 2 מ' 8 320 
עמודי גובה 2.3 מ' 4 184 
מוטות רוחב 2 מ' 17 680 
עמודי גובה מהדרין 2.3 4 184 
מוטות רוחב 2 מ' 11 440 
עמודי גובה 2.3 מ' 4 184 
מוטות רוחב 2 מ' 11 440 
מוטות רוחב 2 מ' 10 400 
מוטות רוחב 3 מ' 7 420 
מוטות רוחב 3 מ' 4 240 
מוטות רוחב 2 מ' 4 160 
עמודי גובה 2.3 מ' 4 184 
מוטות רוחב 2 מ' 4 160 
מוטות רוחב 3 מ' 4 240 
עמודי גובה 2.3 מ' 4 184 
מוטות רוחב 3 מ' 5 300 
מוטות רוחב 2 מ' 5 200 
עמודי גובה 2.3 מ' 4 184 
מוטות רוחב 3 מ' 6 360 
עמודי גובה 2.3 מ' 4 184 
מוטות רוחב 2 מ' 6 240 
מוטות רוחב 2 מ' 17 680 
עמודי גובה 2.3 מ' 4 184 
דפנות
בד חלק 3 מ' 2 258 
בד דלת חלק 3 מ' 1 135 
בד שבעת המינים 3 מ' 1 129 
בד שבעת המינים 3 מ' 1 129 
בד דלת חלק 3 מ' 1 135 
בד דלת חלק 3 מ' 1 135 
בד שבעת המינים 3 מ' 1 129 
בד חלק 3 מ' 2 258 
בד חלק 2 מ' 2 172 
בד דלת חלק 2 מ' 1 90 
בד דלת חלק 3 מ' 1 135 
בד חלק 3 מ' 2 258 
בד כותל 3 מ' 1 129 
בד כותל 3 מ' 1 129 
בד חלק 3 מ' 2 258 
בד חלק 2 מ' 2 172 
בד כותל 3 מ' 1 129 
בד דלת חלק 3 מ' 1 135 
בד חלק 2 מ' 3 258 
בד חלק 3 מ' 1 129 
בד שבעת המינים 3 מ' 1 129 
בד חלק 3 מ' 2 258 
בד חלק 2 מ' 2 172 
בד דלת חלק 3 מ' 1 135 
בד דלת חלק 3 מ' 1 135 
בד כותל 3 מ' 1 129 
בד חלק 3 מ' 1 129 
בד חלק 2 מ' 1 86 
בד דלת חלק 2 מ' 1 90 
בד שבעת המינים 3 מ' 1 129 
בד חלק 2 מ' 4 344 
בד דלת חלק 2 מ' 1 90 
בד שבעת המינים 3 מ' 1 129 
בד שבעת המינים 3 מ' 1 129 
בד דלת חלק 3 מ' 1 135 
בד חלק 3 מ' 3 387 
בד חלק 2 מ' 1 86 
בד דלת חלק 2 מ' 1 90 
בד חלק 2 מ' 3 258 
בד חלק 3 מ' 3 387 
בד מודפס 2 מ' 1 86 
בד דלת חלק 2 מ' 1 90 
בד מודפס 3 מ' 1 129 
בד דלת חלק 3 מ' 1 135 
בד חלק 2 מ' 2 172 
בד מודפס 3 מ' 1 129 
בד חלק 3 מ' 1 129 
בד מודפס 3 מ' 1 129 
בד דלת חלק 2 מ' 1 90 
בד חלק 2 מ' 2 172 
בד מודפס 2 מ' 1 86 
בד חלק 3 מ' 2 258 
בד חלק 2 מ' 3 258 
בד דלת חלק 2 מ' 1 90 
בד דלת חלק 3 מ' 1 135 
בד מודפס 3 מ' 1 129 
בד חלק 2 מ' 2 172 
בד דלת חלק 2 מ' 1 90 
בד חלק 2 מ' 1 86 
בד מודפס 2 מ' 1 86 
בד דלת חלק 3 מ' 1 135 
בד מודפס 3 מ' 1 129 
בד חלק 3 מ' 2 258 
בד חלק 3 מ' 2 258 
בד מודפס 2 מ' 1 86 
בד דלת חלק 3 מ' 1 135 
בד חלק 3 מ' 2 258 
בד מודפס 3 מ' 1 129 
בד חלק 2 מ' 4 344 
בד מודפס 3 מ' 1 129 
בד דלת חלק 3 מ' 1 135 
בד מודפס 2 מ' 1 86 
בד דלת חלק 2 מ' 1 90 
בד חלק 2 מ' 2 172 
בד דלת חלק 2 מ' 1 90 
בד כותל 3 מ' 1 129 
בד חלק 3 מ' 2 258 
בד כותל 3 מ' 1 129 
קלבד מודפס 8.2 מ' 1 230 
בד דלת חלק 3 מ' 1 135 
בד חלק 3 מ' 3 387 
בד חלק 2 מ' 1 86 
בד כותל 3 מ' 1 129 
בד חלק 3 מ' 1 129 
בד דלת חלק 2 מ' 1 90 
בד חלק 2 מ' 4 344 
בד דלת חלק 3 מ' 1 135 
בד כותל 3 מ' 1 129 
קלבד מודפס 10.2 מ' 1 286 
קלבד מודפס 12.2 מ' 1 342 
בד שבעת המינים 2 מ' 1 86 
בד חלק 2 מ' 2 172 
בד דלת חלק 2 מ' 1 90 
בד חלק 2 מ' 2 172 
בד דלת חלק 2 מ' 1 90 
בד שבעת המינים 2 מ' 1 86 
בד דלת חלק 2 מ' 1 90 
בד כותל 2 מ' 1 86 
קלבד מודפס 8.2 מ' 2 460 
קלבד מודפס 14.2 מ' 1 398 
בד חלק 2 מ' 2 172 
בד כותל 2 מ' 1 86 
בד חלק 2 מ' 2 172 
בד דלת חלק 2 מ' 1 90 
בד שבעת המינים 3 מ' 1 129 
בד דלת חלק 3 מ' 1 135 
בד דלת חלק 3 מ' 1 135 
בד חלק 2 מ' 2 172 
בד חלק 3 מ' 1 129 
בד חלק 3 מ' 3 387 
בד דלת חלק 3 מ' 1 135 
בד חלק 3 מ' 2 258 
בד דלת חלק 2 מ' 1 90 
בד דלת חלק 2 מ' 1 90 
בד חלק 2 מ' 3 258 
בד חלק 2 מ' 3 258 
בד דלת חלק 2 מ' 1 90 
בד חלק 2 מ' 1 86 
בד חלק 3 מ' 3 387 
בד דלת חלק 3 מ' 1 135 
בד חלק 3 מ' 1 129 
בד דלת חלק 2 מ' 1 90 
בד חלק 2 מ' 2 172 
בד חלק 3 מ' 3 387 
בד דלת חלק 3 מ' 1 135 
בד חלק 2 מ' 1 86 
בד דלת חלק 3 מ' 1 135 
בד דלת חלק 2 מ' 1 90 
בד חלק 2 מ' 3 258 
בד דלת חלק 3 מ' 2 270 
בד חלק 2 מ' 4 344 
בד חלק 3 מ' 1 129 
בד מודפס 2 מ' 3 258 
בד חלק 3 מ' 4 516 
בד מודפס 3 מ' 1 129 
בד דלת חלק 3 מ' 1 135 
בד מודפס 2 מ' 4 344 
בד דלת חלק 2 מ' 1 90 
בד מודפס 3 מ' 2 258 
בד מודפס 2 מ' 1 86 
בד מודפס 3 מ' 4 516 
בד דלת חלק 3 מ' 1 135 
בד מודפס 3 מ' 3 387 
בד מודפס 2 מ' 2 172 
בד דלת חלק 2 מ' 1 90 
בד מודפס 2 מ' 3 258 
בד חלק 2 מ' 1 86 
בד מודפס 3 מ' 2 258 
בד דלת חלק 2 מ' 1 90 
בד מודפס 2 מ' 1 86 
בד מודפס 2 מ' 3 258 
בד דלת חלק 2 מ' 1 90 
בד מודפס 2 מ' 2 172 
בד דלת חלק 2 מ' 1 90 
בד מודפס 3 מ' 1 129 
בד מודפס 3 מ' 3 387 
בד דלת חלק 3 מ' 1 135 
בד דלת חלק 3 מ' 1 135 
בד מודפס 3 מ' 3 387 
סכך
רפיה 2.1X2.1 מ' 1 186 
קני סוף 2.5X3.1 מ' 2 652 
רפיה 2.1X3.1 מ' 1 274 
קני סוף 2.1X3.1 מ' 2 548 
רפיה 1.1X3.1 מ' 1 144 
קני סוף 1.6X3.1 מ' 2 418 
רפיה 2.1X3.1 מ' 2 548 
רפיה 2.1X3.1 מ' 2 548 
רפיה 1.6X3.1 מ' 2 418 
קני סוף 2.1X2.1 מ' 1 186 
במבוק דק 2.1X2.1 מ' 1 132 
קני סוף 2.1X3.1 מ' 1 274 
במבוק דק 1.6X3.1 מ' 2 296 
במבוק דק 2.1X3.1 מ' 1 195 
במבוק דק 1.6X3.1 מ' 2 296 
במבוק דק 2.1X3.1 מ' 2 390 
במבוק דק 2.1X3.1 מ' 1 195 
קורות וחבקים
קורות עץ 3.3 מ' 4 100 
חבקי עץ 8 30 
חבקי במבוק 12 30 
חבקי במבוק 8 20 
קורות במבוק 3.3 מ' 6 150 
קורות במבוק 2.2 מ' 4 67 
קורות עץ 3.3 מ' 6 150 
חבקי במבוק 8 20 
קורות עץ 2.2 מ' 4 68 
חבקי עץ 8 30 
קורות במבוק 3.3 מ' 4 100 
חבקי עץ 20 75 
חבקי עץ 8 30 
חבקי במבוק 8 20 
חבקי עץ 12 45 
חבקי במבוק 12 30 
חבקי עץ 12 45 
חבקי עץ 24 90 
חבקי במבוק 24 60 
חבקי במבוק 20 50 
חבקי במבוק 8 20 
חבקי עץ 8 30 
חבקי עץ 24 90 
חבקי במבוק 20 50 
קורות במבוק 3.3 מ' 10 250 
חבקי עץ 20 75 
קורות עץ 3.3 מ' 10 250 
קורות במבוק 3.3 מ' 12 300 
חבקי במבוק 24 60 
קורות עץ 3.3 מ' 12 300 
תוספות
תיק לסוכה 1 150 
14 קישוטים בודדים 1 60 
חבילת אזיקונים 1 25 
גרילנדת תאורה 1 139