התאם את הסוכה לצרכייך

סוכת כותל

(דגם:22002)
גודל במטר
המלצתנו לגודל הסוכה לפי מספר היושבים
2x3 כשישה אנשים |  3x3 כשמונה אנשים |  4x5 כעשרה אנשים |  3x5 כחמישה עשר אנשים
המסגרת
metal frames
פתח הכניסה לסוכה
דפנות הסוכה (לפי המוצג בתמונה)
סכך הסוכה
קורות וחבקים לסוכה
תוספות
סה"כ לסוכה כולל מע"מ:
להמשך קנייה
הדפסה

עגלת קניות

מוצר יחידות מחיר
סה"כ
עמודי גובה מהדרין 2.3 4 46
עמודי גובה 2.3 מ' 4 46
עמודי גובה מהדרין 2.3 4 46
מוטות רוחב 3 מ' 6 60
מוטות רוחב 2 מ' 12 40
עמודי הארכה 2.3 מ' 2 46
עמודי גובה 2.3 מ' 4 46
מוטות רוחב 3 מ' 7 60
מוטות רוחב 2 מ' 11 40
עמודי הארכה 2.3 מ' 2 46
עמודי גובה 2.3 מ' 4 46
מוטות רוחב 3 מ' 5 60
מוטות רוחב 2 מ' 8 40
עמודי הארכה 2.3 מ' 2 46
מוטות רוחב 3 מ' 5 60
מוטות רוחב 2 מ' 17 40
מוטות רוחב 2 מ' 8 40
עמודי הארכה 2.3 מ' 2 46
עמודי גובה 2.3 מ' 4 46
מוטות רוחב 3 מ' 17 60
עמודי גובה מהדרין 2.3 4 46
מוטות רוחב 3 מ' 17 60
עמודי גובה מהדרין 2.3 4 46
מוטות רוחב 3 מ' 11 60
עמודי גובה 2.3 מ' 4 46
מוטות רוחב 3 מ' 11 60
עמודי גובה 2.3 מ' 4 46
מוטות רוחב 3 מ' 8 60
עמודי גובה 2.3 מ' 4 46
עמודי הארכה מהדרין 2.3 2 46
מוטות רוחב 3 מ' 11 60
עמודי גובה 2.3 מ' 4 46
מוטות רוחב 3 מ' 13 60
מוטות רוחב 3 מ' 18 60
מוטות רוחב 2 מ' 10 40
עמודי הארכה מהדרין 2.3 2 46
עמודי גובה מהדרין 2.3 4 46
מוטות רוחב 3 מ' 21 60
מוטות רוחב 2 מ' 7 40
עמודי הארכה מהדרין 2.3 2 46
עמודי גובה מהדרין 2.3 4 46
מוטות רוחב 3 מ' 12 60
מוטות רוחב 2 מ' 6 40
עמודי הארכה 2.3 מ' 2 46
עמודי גובה 2.3 מ' 4 46
מוטות רוחב 2 מ' 5 40
עמודי גובה מהדרין 2.3 4 46
עמודי הארכה 2.3 מ' 2 46
מוטות רוחב 2 מ' 17 40
מוטות רוחב 3 מ' 9 60
מוטות רוחב 2 מ' 4 40
עמודי הארכה 2.3 מ' 2 46
עמודי גובה 2.3 מ' 4 46
מוטות רוחב 3 מ' 9 60
מוטות רוחב 2 מ' 4 40
עמודי הארכה 2.3 מ' 2 46
עמודי גובה 2.3 מ' 4 46
מוטות רוחב 3 מ' 8 60
מוטות רוחב 2 מ' 20 40
עמודי הארכה מהדרין 2.3 2 46
מוטות רוחב 3 מ' 8 60
עמודי גובה 2.3 מ' 4 46
עמודי גובה 2.3 מ' 4 46
מוטות רוחב 2 מ' 5 40
מוטות רוחב 2 מ' 11 40
מוטות רוחב 2 מ' 17 40
עמודי גובה מהדרין 2.3 4 46
עמודי גובה 2.3 מ' 4 46
מוטות רוחב 2 מ' 8 40
עמודי גובה 2.3 מ' 4 46
מוטות רוחב 2 מ' 8 40
עמודי גובה מהדרין 2.3 4 46
מוטות רוחב 2 מ' 7 40
מוטות רוחב 3 מ' 10 60
עמודי גובה מהדרין 2.3 4 46
מוטות רוחב 2 מ' 10 40
מוטות רוחב 3 מ' 7 60
עמודי גובה 2.3 מ' 4 46
מוטות רוחב 3 מ' 6 60
עמודי גובה 2.3 מ' 4 46
מוטות רוחב 3 מ' 4 60
מוטות רוחב 3 מ' 4 60
עמודי גובה 2.3 מ' 4 46
עמודי גובה 2.3 מ' 4 46
מוטות רוחב 2 מ' 4 40
מוטות רוחב 2 מ' 4 40
עמודי גובה 2.3 מ' 4 46
מוטות רוחב 3 מ' 5 60
מוטות רוחב 2 מ' 6 40
מוטות רוחב 2 מ' 11 40
בד כותל 3 מ' 1 129
בד דלת חלק 3 מ' 1 135
בד חלק 3 מ' 2 129
בד כותל 3 מ' 1 129
בד דלת חלק 3 מ' 1 135
בד חלק 3 מ' 2 129
בד מודפס 3 מ' 1 129
בד דלת חלק 3 מ' 1 135
בד חלק 2 מ' 4 86
בד שבעת המינים 3 מ' 1 129
בד דלת חלק 3 מ' 1 135
בד חלק 3 מ' 2 129
בד שבעת המינים 3 מ' 1 129
בד דלת חלק 3 מ' 1 135
בד חלק 3 מ' 2 129
בד שבעת המינים 3 מ' 1 129
בד דלת חלק 3 מ' 1 135
בד חלק 2 מ' 3 86
בד חלק 3 מ' 1 129
בד שבעת המינים 3 מ' 1 129
בד דלת חלק 2 מ' 1 90
בד שבעת המינים 3 מ' 1 129
בד חלק 2 מ' 2 86
בד דלת חלק 3 מ' 1 135
בד חלק 2 מ' 1 86
בד חלק 3 מ' 3 129
בד שבעת המינים 3 מ' 1 129
בד דלת חלק 2 מ' 1 90
בד חלק 2 מ' 2 86
בד חלק 3 מ' 2 129
בד שבעת המינים 3 מ' 1 129
בד דלת חלק 3 מ' 1 135
בד חלק 2 מ' 1 86
בד חלק 3 מ' 1 129
בד כותל 3 מ' 1 129
בד דלת חלק 2 מ' 1 90
בד כותל 3 מ' 1 129
בד חלק 2 מ' 3 86
בד דלת חלק 2 מ' 1 90
בד דלת חלק 3 מ' 1 135
בד מודפס 2 מ' 1 86
בד חלק 3 מ' 2 129
בד דלת חלק 2 מ' 1 90
בד חלק 2 מ' 3 86
בד מודפס 3 מ' 1 129
בד חלק 3 מ' 1 129
בד דלת חלק 2 מ' 1 90
בד מודפס 2 מ' 1 86
בד חלק 3 מ' 3 129
בד מודפס 3 מ' 1 129
בד דלת חלק 3 מ' 1 135
בד מודפס 3 מ' 1 129
בד חלק 2 מ' 2 86
בד מודפס 3 מ' 1 129
בד חלק 2 מ' 2 86
בד חלק 3 מ' 2 129
בד דלת חלק 3 מ' 1 135
בד מודפס 3 מ' 1 129
בד חלק 2 מ' 4 86
בד דלת חלק 3 מ' 1 135
בד מודפס 3 מ' 1 129
בד מודפס 2 מ' 1 86
בד חלק 3 מ' 2 129
בד חלק 2 מ' 1 86
בד דלת חלק 2 מ' 1 90
בד חלק 2 מ' 2 86
בד מודפס 2 מ' 1 86
בד דלת חלק 3 מ' 1 135
בד חלק 3 מ' 2 129
בד דלת חלק 2 מ' 1 90
בד מודפס 2 מ' 1 86
בד חלק 3 מ' 1 129
קלבד מודפס 10.2 מ' 1 286
בד כותל 3 מ' 1 129
בד דלת חלק 2 מ' 1 90
בד חלק 2 מ' 4 86
בד כותל 3 מ' 1 129
בד דלת חלק 3 מ' 1 135
בד חלק 2 מ' 1 86
בד חלק 3 מ' 3 129
בד כותל 3 מ' 1 129
בד דלת חלק 2 מ' 1 90
בד חלק 2 מ' 2 86
בד חלק 3 מ' 2 129
בד כותל 3 מ' 1 129
בד דלת חלק 3 מ' 1 135
קלבד מודפס 8.2 מ' 1 230
קלבד מודפס 12.2 מ' 1 342
בד דלת חלק 2 מ' 1 90
קלבד מודפס 14.2 מ' 1 398
קלבד מודפס 8.2 מ' 2 230
בד חלק 2 מ' 2 86
בד כותל 2 מ' 1 86
בד דלת חלק 2 מ' 1 90
בד חלק 2 מ' 2 86
בד כותל 2 מ' 1 86
בד דלת חלק 2 מ' 1 90
בד חלק 2 מ' 2 86
בד שבעת המינים 2 מ' 1 86
בד דלת חלק 2 מ' 1 90
בד חלק 2 מ' 2 86
בד שבעת המינים 2 מ' 1 86
בד דלת חלק 2 מ' 1 90
בד חלק 2 מ' 2 86
בד מודפס 2 מ' 3 86
בד שבעת המינים 3 מ' 1 129
בד דלת חלק 3 מ' 1 135
בד חלק 2 מ' 3 86
בד דלת חלק 2 מ' 1 90
בד חלק 2 מ' 1 86
בד דלת חלק 2 מ' 1 90
בד חלק 3 מ' 2 129
בד חלק 2 מ' 2 86
בד דלת חלק 3 מ' 1 135
בד חלק 3 מ' 1 129
בד חלק 3 מ' 3 129
בד דלת חלק 3 מ' 1 135
בד חלק 3 מ' 3 129
בד חלק 2 מ' 3 86
בד חלק 2 מ' 3 86
בד דלת חלק 2 מ' 1 90
בד דלת חלק 3 מ' 2 135
בד חלק 2 מ' 4 86
בד חלק 3 מ' 1 129
בד דלת חלק 3 מ' 1 135
בד חלק 2 מ' 1 86
בד דלת חלק 2 מ' 1 90
בד חלק 3 מ' 1 129
בד חלק 2 מ' 2 86
בד חלק 3 מ' 3 129
בד דלת חלק 3 מ' 1 135
בד דלת חלק 2 מ' 1 90
בד חלק 3 מ' 4 129
בד מודפס 2 מ' 3 86
בד דלת חלק 3 מ' 1 135
בד חלק 2 מ' 1 86
בד דלת חלק 3 מ' 1 135
בד מודפס 3 מ' 3 129
בד מודפס 2 מ' 2 86
בד דלת חלק 2 מ' 1 90
בד מודפס 3 מ' 4 129
בד מודפס 2 מ' 1 86
בד דלת חלק 3 מ' 1 135
בד מודפס 3 מ' 1 129
בד מודפס 2 מ' 4 86
בד מודפס 3 מ' 2 129
בד דלת חלק 2 מ' 1 90
בד מודפס 3 מ' 3 129
בד דלת חלק 2 מ' 1 90
בד דלת חלק 2 מ' 1 90
בד מודפס 2 מ' 3 86
בד דלת חלק 2 מ' 1 90
בד מודפס 3 מ' 2 129
בד מודפס 2 מ' 1 86
בד מודפס 2 מ' 2 86
בד מודפס 3 מ' 1 129
בד דלת חלק 3 מ' 1 135
בד מודפס 3 מ' 3 129
בד דלת חלק 3 מ' 1 135
קני סוף 1.6X3.1 מ' 2 209
רפיה 1.1X3.1 מ' 1 144
קני סוף 2.1X3.1 מ' 2 274
קני סוף 2.5X3.1 מ' 2 326
רפיה 2.1X2.1 מ' 1 186
רפיה 2.1X3.1 מ' 1 274
רפיה 1.6X3.1 מ' 2 209
רפיה 2.1X3.1 מ' 2 274
רפיה 2.1X3.1 מ' 2 274
קני סוף 2.1X2.1 מ' 1 186
קני סוף 2.1X3.1 מ' 1 274
במבוק דק 2.1X2.1 מ' 1 132
במבוק דק 2.1X3.1 מ' 1 195
במבוק דק 1.6X3.1 מ' 2 148
במבוק דק 2.1X3.1 מ' 2 195
במבוק דק 2.1X3.1 מ' 1 195
במבוק דק 1.6X3.1 מ' 2 148
חבקי עץ 24 3.75
קורות במבוק 3.3 מ' 4 25
חבקי עץ 8 3.75
קורות עץ 3.3 מ' 4 25
חבקי במבוק 8 2.5
קורות במבוק 2.2 מ' 4 16.7
חבקי עץ 8 3.75
קורות עץ 2.2 מ' 4 17
חבקי במבוק 8 2.5
חבקי במבוק 24 2.5
קורות במבוק 3.3 מ' 6 25
חבקי במבוק 12 2.5
קורות עץ 3.3 מ' 6 25
חבקי עץ 12 3.75
חבקי במבוק 20 2.5
חבקי עץ 12 3.75
חבקי במבוק 12 2.5
חבקי עץ 8 3.75
חבקי במבוק 8 2.5
חבקי עץ 8 3.75
חבקי במבוק 8 2.5
חבקי עץ 24 3.75
קורות עץ 3.3 מ' 12 25
חבקי במבוק 24 2.5
קורות במבוק 3.3 מ' 12 25
חבקי עץ 20 3.75
קורות עץ 3.3 מ' 10 25
חבקי במבוק 20 2.5
קורות במבוק 3.3 מ' 10 25
חבקי עץ 20 3.75
חבילת אזיקונים 1 25
14 קישוטים בודדים 1 60
גרילנדת תאורה 1 139