• גרינלדת מנורות 5 מטר 139
  • סט קישוטים לסוכה 22
  • אזיקונים 100 יחידות 25
  • חבל לבוד 20
  • חוט פשתן 15