מאמרים

שמחת בית השואבה

 

"מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו.."

 

מבין כל המצוות והמנהגים הרבים אשר מתקיימים בחג הסוכות, מצוות השמחה היא אחת החשובות שבהם. בחג זה מצווה היא לשמוח, ואכן במהלך החג עורכות קהילות רבות ברחבי העולם אירועי "שמחת בית השואבה". האירועים נערכים ברוב עם בסוכות וברחובות וכוללים שירה וריקודים לצלילי כלי נגינה.

 

את המקור למצווה זו ניתן לאתר בשני מקומות שונים בתורה:

 

בספר דברים, פרק ט"ז: "ושמחת בחגך והיית אך שמח"

ובספר ויקרא, פרק כ"ג: "ושמחתם לפני ה' אלוקיכם שבעת ימים"

 

מצווה זו אמנם נדמית חריגה, אבל בהתחשב במועד של סוכות ובמנהגים האחרים הקשורים בו, אין כל פלא שמצווה היא לשמוח. כידוע, סוכות נקרא גם חג האסיף. הסיבה לכך היא כי זו היא העונה שבה החלקאי מסיים את מלאכת קצירת היבול שלו – הוא יכול לכול לשמוח על כך שסיים את עבודתו, להודות לה' על השפע שניתן לו ויכול גם להתפלל ששנה הבאה תהיה ברוכת גשמים.

 

מצוות השמחה קשורה גם בטקס ניסוך המים שהיה נהוג לבצע בבית המקדש בירושלים בחג הסוכות. מצווה זו עיקרה היה טקס דתי של שאיבת מים ממעיין השילוח ושפיכתם על גבי המזבח בבית המקדש. הטקס קשור גם בציפייה ותפילה לשנה גשומה, והוא התבצע ברוב הדר ותהלוכות גדולות שאליהן הגיע כל העם. גם פה, מצווה היה לשמוח בתהלוכה, שיצאה מבית המקדש אל מעיין השילוח וחזרה.

 

מקורות שונים מביאים סיפורים של צדיקים ורבנים שהיו חוגגים כל הלילה, לא ישנים, שמחים וצוהלים עד אור הבוקר. כך לדוגמא רבן שמעון בן גמליאל:

 

"מעשה ברבן שמעון בן גמליאל שהיה מרקד בשמונה אבוקות של אור, ולא היה אחד

מהם נוגע בארץ. וכשהוא משתחווה – מניח אצבעו על גבי הרצפה, שוחה ונושק וזוקף מיד."

 

המקור מתאר את רבן גמליאל כאילו רוקד עם אבוקות של אור, ממש כמו בקרקס, כאשר האור הוא סמל לשמחה והפעולות של גמליאל מעין ריקוד של צהלה.

 

רב אחר, רבי יהושע בן חנניא, מתאר את חגיגות בית השואבה כך:

 

"כל ימי שמחת בית השואבה לא היינו רואים שינה.

משכימים אנו ל"תמיד" של שחר; משם -לבית הכנסת;

משם – לבית המדרש; משם – לתפילת המוספין;

משם – לאכילה ושתייה; ומשם – לתפילת המנחה;

משם – ל"תמיד" של בין הערביים;

משם – לשמחת בית השואבה (וזו נמשכה כל הלילה)"

 

אם כן, אנו רואים שבחג הסוכות המצווה היא לשמוח בסוכה שלנו ומחוץ לה. גם אם יש לנו בעיות כאלו ואחרות, אלו ימתינו לזמן שלאחר החג. מהיום הראשון של סוכות ועד לאחרון – שמחה היא צו השעה!

 

 

לפרטים נוספים והזמנות
מלאו פרטים או כתבו לנו sales@sukot.net

    שם מלא*: טלפון*: דואל:  
       
    אנא הכניסו מידה רצויה והערות נוספות