מאמרים

היציאה מן הבית והכניסה לסוכה

 

"עניין הליכה מבית לסוכה – צא מדירת קבע והיכנס לדירת עראי.

הוא מעין מצווה ראשונה שנצטווה אברהם אבינו לך לך מארצך" (שפת אמת לסוכות).

מהו בית, ובאיזה אופן אנו תופסים את משמעות הבית?

 

הבית נתפס על ידינו כסמל לביטחון האדם בעצמו – האדם משקיע, יוצר, בונה וקובע את מקום מושבו, כל זאת במטרה לבסס את ביטחונו.

הבית מגן עלינו מפני סופות גשמים ורוחות סוערות בימים קרים, ומעניק לנו מקום מוצל בימים חמים מפני השמש היוקדת. ולכן, תחושת ביטחון וזהות הם חלק בלתי נפרד מביתנו.

הבית הוא מעשה האדם, יצירה אנושית. האדם פוגש בטבע בכלים בעזרתם הוא בונה את ביתו.

 

חג הסוכות מעלה שאלה: מדוע לעזוב הכול ולצאת לסוכה?

תשובת ה"שפת אמת" היא שהיציאה אל הסוכה היא עצירה – בסוכות אנו עוזבים את הדבר הכי מוכר לנו – את הביטחון שלנו בעצמנו, את ביתנו, ומקיימים את הציווי "לך לך" שהופנה אל אברהם אבינו, שגם הוא התבקש לעזוב את כל המוכר לו.

ביציאה מביתנו אנו מודים שלא הכול מתחיל ונגמר בנו ובמעשה ידינו, ושיש גבול למעשינו.

גם אם ברור לנו שיש גבול למעשינו, השאלה היא האם אנו מתכחשים לגבול הזה, שוכחים אותו וחיים את חיינו

כמאבק בו, או לחילופין, חיים בשיתוף עם הגבול הזה ומתוך הכרה בו.

 

יצירה ועצירה

חג הסוכות מעמיד בבסיסו דיאלקטיקה בין יצירה להפסקת יצירה. הוא מבקש מאיתנו לעצור, להפסיק את מלאכת הביצור ובניית החומות מאחוריהן אנו מסתתרים מדי יום, ובמקום זאת לצאת החוצה אל המרחב הפתוח ללא פחד.

היציאה היא לתקופה קצרה, למטרת זיכרון והכרה. בניית הבית וטיפוחו במשך השנה היא כשלעצמה דבר טוב, מעשה מבורך ואף תכליתו של האדם, אך על האדם לזכור שביטחונו לא נמצא בביתו, ביצירתו ובמעשה ידיו, אלא בחיים, ובמי שנתן לו את החיים. האדם היוצר צריך הפסקה כדי להיזכר שיש בו כוחות ומגבלות יחדיו. אנשי בבל חטאו בכך שלא הבינו את גבול כוחם ויצירתם, ולכן רצו לבנות מגדל שמגיע השמימה.

 

ההפסקה השבועית

את העצירה הזמנית של העשייה הנחיל לנו הקב"ה דרך השבת. השבת מלמדת אותנו שעל האדם מוטל ליצור,לקיים ולפתח את העולם במשך שישה ימים אך הוא מחויב גם במנוחה והפסקה ביום השביעי.

אין יצירה אנושית ללא מנוחה. את אותו העניין אנו מוצאים בחג הסוכות. בחג זה האדם עוצר ויוצא מביתו, דווקא באמצע מרוץ החיים. הוא מכניס לחייו משהו אחר, ומבין שלא הכול תלוי במעשה ידיו. גם אם יש ערך ניכר למעשי האדם, בשבת האדם עוצר ומודה כי יש משהו גדול ממנו וממעשה ידיו, משהו שהיה לפניו ויהיה גם אחריו.

 

חיים בשותפות

כשהאדם מצליח ליצור את ההפסקה הזו, הוא עובר ממצב של מאבק במגבלותיו להשלמה עמן, ההפסקה מן הצד האחד, והעשייה מן הצד שני מחייבות את האדם להשלים עם ולקבל את המציאות על כל גווניה.

העצירה הנמצאת בלב חג הסוכות היא מעין הזמנה ליצירת שותפות. שותפות זו יכולה להיווצר רק כאשר האדם מסכים לפנות מקום מעצמו לדבר אחר.

היציאה מהבית בחג הסוכות היא הזמנה מצידנו אל הקב"ה לבוא אלינו. אנחנו מוכנים להכניס לחיינו משהו גדול יותר מאיתנו, אנו מפנים מקום בחיינו ויוצאים החוצה.

נכון, במשך השנה בנינו בית מפואר במו ידינו השקענו בו, אך למרות זאת אנו יוצאים מהבית למשך שבוע ומצהירים שביטחוננו הוא לא רק בעצמנו, אלא גם בשותפות עם נותן חיינו.


לפרטים נוספים והזמנות
מלאו פרטים או כתבו לנו sales@sukot.net

    שם מלא*: טלפון*: דואל:  
       
    אנא הכניסו מידה רצויה והערות נוספות