במבוקים

במבוקים המונחים על המסגרת העליונה כבסיס תומך לסכך

ניתן לרכוש חבקים מפלסטיק לחיבור הבמבוקים למסגרת הסוכה

This entry was posted in הקורות. Bookmark the permalink.

כתיבת תגובה