התאם את הסוכה לצרכייך

סוכת שבעת המינים

(דגם:22001)
גודל במטר
המלצתנו לגודל הסוכה לפי מספר היושבים
2x3 כשישה אנשים |  3x3 כשמונה אנשים |  4x5 כעשרה אנשים |  3x5 כחמישה עשר אנשים
המסגרת
metal frames
פתח הכניסה לסוכה
דפנות הסוכה (לפי המוצג בתמונה)
סכך הסוכה
קורות וחבקים לסוכה
תוספות
סה"כ לסוכה כולל מע"מ:
להמשך קנייה
הדפסה

עגלת קניות

מוצר יחידות מחיר
סה"כ
שלד הסוכה
עמודי גובה 2.3 מ' 4 184 
עמודי הארכה 2.3 מ' 2 92 
מוטות רוחב 3 מ' 5 300 
מוטות רוחב 2 מ' 8 320 
עמודי גובה 2.3 מ' 4 184 
עמודי הארכה 2.3 מ' 2 92 
מוטות רוחב 2 מ' 11 440 
מוטות רוחב 3 מ' 7 420 
עמודי גובה מהדרין 2.3 4 184 
עמודי הארכה מהדרין 2.3 2 92 
מוטות רוחב 3 מ' 6 360 
מוטות רוחב 2 מ' 12 480 
עמודי גובה 2.3 מ' 4 184 
עמודי הארכה 2.3 מ' 2 92 
מוטות רוחב 3 מ' 5 300 
מוטות רוחב 2 מ' 8 320 
מוטות רוחב 3 מ' 11 660 
עמודי גובה 2.3 מ' 4 184 
עמודי גובה 2.3 מ' 4 184 
מוטות רוחב 3 מ' 8 480 
מוטות רוחב 3 מ' 8 480 
עמודי גובה 2.3 מ' 4 184 
מוטות רוחב 3 מ' 11 660 
עמודי גובה מהדרין 2.3 4 184 
עמודי גובה 2.3 מ' 4 184 
עמודי הארכה 2.3 מ' 2 92 
מוטות רוחב 3 מ' 17 1,020 
עמודי גובה מהדרין 2.3 4 184 
מוטות רוחב 3 מ' 17 1,020 
מוטות רוחב 2 מ' 17 680 
מוטות רוחב 3 מ' 11 660 
מוטות רוחב 3 מ' 12 720 
עמודי גובה מהדרין 2.3 4 184 
מוטות רוחב 2 מ' 6 240 
עמודי הארכה 2.3 מ' 2 92 
מוטות רוחב 3 מ' 13 780 
עמודי גובה 2.3 מ' 4 184 
עמודי הארכה מהדרין 2.3 2 92 
מוטות רוחב 2 מ' 7 280 
מוטות רוחב 2 מ' 10 400 
מוטות רוחב 3 מ' 18 1,080 
עמודי הארכה מהדרין 2.3 2 92 
עמודי גובה מהדרין 2.3 4 184 
מוטות רוחב 3 מ' 21 1,260 
מוטות רוחב 2 מ' 5 200 
עמודי הארכה 2.3 מ' 2 92 
עמודי גובה 2.3 מ' 4 184 
עמודי הארכה 2.3 מ' 2 92 
מוטות רוחב 3 מ' 8 480 
מוטות רוחב 2 מ' 20 800 
עמודי גובה מהדרין 2.3 4 184 
עמודי הארכה מהדרין 2.3 2 92 
מוטות רוחב 2 מ' 4 160 
מוטות רוחב 3 מ' 9 540 
עמודי גובה מהדרין 2.3 4 184 
עמודי גובה 2.3 מ' 4 184 
מוטות רוחב 2 מ' 4 160 
עמודי הארכה 2.3 מ' 2 92 
עמודי גובה 2.3 מ' 4 184 
עמודי גובה 2.3 מ' 4 184 
מוטות רוחב 3 מ' 9 540 
מוטות רוחב 2 מ' 8 320 
עמודי גובה 2.3 מ' 4 184 
עמודי גובה מהדרין 2.3 4 184 
מוטות רוחב 2 מ' 7 280 
עמודי גובה מהדרין 2.3 4 184 
מוטות רוחב 3 מ' 10 600 
מוטות רוחב 2 מ' 8 320 
עמודי גובה 2.3 מ' 4 184 
מוטות רוחב 2 מ' 17 680 
עמודי גובה מהדרין 2.3 4 184 
מוטות רוחב 2 מ' 11 440 
עמודי גובה 2.3 מ' 4 184 
מוטות רוחב 2 מ' 11 440 
מוטות רוחב 2 מ' 10 400 
מוטות רוחב 3 מ' 7 420 
מוטות רוחב 3 מ' 4 240 
מוטות רוחב 2 מ' 4 160 
עמודי גובה 2.3 מ' 4 184 
מוטות רוחב 2 מ' 4 160 
מוטות רוחב 3 מ' 4 240 
עמודי גובה 2.3 מ' 4 184 
מוטות רוחב 3 מ' 5 300 
מוטות רוחב 2 מ' 5 200 
עמודי גובה 2.3 מ' 4 184 
מוטות רוחב 3 מ' 6 360 
עמודי גובה 2.3 מ' 4 184 
מוטות רוחב 2 מ' 6 240 
מוטות רוחב 2 מ' 17 680 
עמודי גובה 2.3 מ' 4 184 
דפנות
בד חלק 3 מ' 2 246 
בד דלת חלק 3 מ' 1 135 
בד שבעת המינים 3 מ' 1 123 
בד שבעת המינים 3 מ' 1 123 
בד דלת חלק 3 מ' 1 135 
בד דלת חלק 3 מ' 1 135 
בד שבעת המינים 3 מ' 1 123 
בד חלק 3 מ' 2 246 
בד חלק 2 מ' 2 164 
בד דלת חלק 2 מ' 1 90 
בד דלת חלק 3 מ' 1 135 
בד חלק 3 מ' 2 246 
בד כותל 3 מ' 1 123 
בד כותל 3 מ' 1 123 
בד חלק 3 מ' 2 246 
בד חלק 2 מ' 2 164 
בד כותל 3 מ' 1 123 
בד דלת חלק 3 מ' 1 135 
בד חלק 2 מ' 3 246 
בד חלק 3 מ' 1 123 
בד שבעת המינים 3 מ' 1 123 
בד חלק 3 מ' 2 246 
בד חלק 2 מ' 2 164 
בד דלת חלק 3 מ' 1 135 
בד דלת חלק 3 מ' 1 135 
בד כותל 3 מ' 1 123 
בד חלק 3 מ' 1 123 
בד חלק 2 מ' 1 82 
בד דלת חלק 2 מ' 1 90 
בד שבעת המינים 3 מ' 1 123 
בד חלק 2 מ' 4 328 
בד דלת חלק 2 מ' 1 90 
בד שבעת המינים 3 מ' 1 123 
בד שבעת המינים 3 מ' 1 123 
בד דלת חלק 3 מ' 1 135 
בד חלק 3 מ' 3 369 
בד חלק 2 מ' 1 82 
בד דלת חלק 2 מ' 1 90 
בד חלק 2 מ' 3 246 
בד חלק 3 מ' 3 369 
בד מודפס 2 מ' 1 82 
בד דלת חלק 2 מ' 1 90 
בד מודפס 3 מ' 1 123 
בד דלת חלק 3 מ' 1 135 
בד חלק 2 מ' 2 164 
בד מודפס 3 מ' 1 123 
בד חלק 3 מ' 1 123 
בד מודפס 3 מ' 1 123 
בד דלת חלק 2 מ' 1 90 
בד חלק 2 מ' 2 164 
בד מודפס 2 מ' 1 82 
בד חלק 3 מ' 2 246 
בד חלק 2 מ' 3 246 
בד דלת חלק 2 מ' 1 90 
בד דלת חלק 3 מ' 1 135 
בד מודפס 3 מ' 1 123 
בד חלק 2 מ' 2 164 
בד דלת חלק 2 מ' 1 90 
בד חלק 2 מ' 1 82 
בד מודפס 2 מ' 1 82 
בד דלת חלק 3 מ' 1 135 
בד מודפס 3 מ' 1 123 
בד חלק 3 מ' 2 246 
בד חלק 3 מ' 2 246 
בד מודפס 2 מ' 1 82 
בד דלת חלק 3 מ' 1 135 
בד חלק 3 מ' 2 246 
בד מודפס 3 מ' 1 123 
בד חלק 2 מ' 4 328 
בד מודפס 3 מ' 1 123 
בד דלת חלק 3 מ' 1 135 
בד מודפס 2 מ' 1 82 
בד דלת חלק 2 מ' 1 90 
בד חלק 2 מ' 2 164 
בד דלת חלק 2 מ' 1 90 
בד כותל 3 מ' 1 123 
בד חלק 3 מ' 2 246 
בד כותל 3 מ' 1 123 
קלבד מודפס 8.2 מ' 1 258 
בד דלת חלק 3 מ' 1 135 
בד חלק 3 מ' 3 369 
בד חלק 2 מ' 1 82 
בד כותל 3 מ' 1 123 
בד חלק 3 מ' 1 123 
בד דלת חלק 2 מ' 1 90 
בד חלק 2 מ' 4 328 
בד דלת חלק 3 מ' 1 135 
בד כותל 3 מ' 1 123 
קלבד מודפס 10.2 מ' 1 321 
קלבד מודפס 12.2 מ' 1 384 
בד שבעת המינים 2 מ' 1 82 
בד חלק 2 מ' 2 164 
בד דלת חלק 2 מ' 1 90 
בד חלק 2 מ' 2 164 
בד דלת חלק 2 מ' 1 90 
בד שבעת המינים 2 מ' 1 82 
בד דלת חלק 2 מ' 1 90 
בד כותל 2 מ' 1 82 
קלבד מודפס 8.2 מ' 2 516 
קלבד מודפס 14.2 מ' 1 447 
בד חלק 2 מ' 2 164 
בד כותל 2 מ' 1 82 
בד חלק 2 מ' 2 164 
בד דלת חלק 2 מ' 1 90 
בד שבעת המינים 3 מ' 1 123 
בד דלת חלק 3 מ' 1 135 
בד דלת חלק 3 מ' 1 135 
בד חלק 2 מ' 2 164 
בד חלק 3 מ' 1 123 
בד חלק 3 מ' 3 369 
בד דלת חלק 3 מ' 1 135 
בד חלק 3 מ' 2 246 
בד דלת חלק 2 מ' 1 90 
בד דלת חלק 2 מ' 1 90 
בד חלק 2 מ' 3 246 
בד חלק 2 מ' 3 246 
בד דלת חלק 2 מ' 1 90 
בד חלק 2 מ' 1 82 
בד חלק 3 מ' 3 369 
בד דלת חלק 3 מ' 1 135 
בד חלק 3 מ' 1 123 
בד דלת חלק 2 מ' 1 90 
בד חלק 2 מ' 2 164 
בד חלק 3 מ' 3 369 
בד דלת חלק 3 מ' 1 135 
בד חלק 2 מ' 1 82 
בד דלת חלק 3 מ' 1 135 
בד דלת חלק 2 מ' 1 90 
בד חלק 2 מ' 3 246 
בד דלת חלק 3 מ' 2 270 
בד חלק 2 מ' 4 328 
בד חלק 3 מ' 1 123 
בד מודפס 2 מ' 3 246 
בד חלק 3 מ' 4 492 
בד מודפס 3 מ' 1 123 
בד דלת חלק 3 מ' 1 135 
בד מודפס 2 מ' 4 328 
בד דלת חלק 2 מ' 1 90 
בד מודפס 3 מ' 2 246 
בד מודפס 2 מ' 1 82 
בד מודפס 3 מ' 4 492 
בד דלת חלק 3 מ' 1 135 
בד מודפס 3 מ' 3 369 
בד מודפס 2 מ' 2 164 
בד דלת חלק 2 מ' 1 90 
בד מודפס 2 מ' 3 246 
בד חלק 2 מ' 1 82 
בד מודפס 3 מ' 2 246 
בד דלת חלק 2 מ' 1 90 
בד מודפס 2 מ' 1 82 
בד מודפס 2 מ' 3 246 
בד דלת חלק 2 מ' 1 90 
בד מודפס 2 מ' 2 164 
בד דלת חלק 2 מ' 1 90 
בד מודפס 3 מ' 1 123 
בד מודפס 3 מ' 3 369 
בד דלת חלק 3 מ' 1 135 
בד דלת חלק 3 מ' 1 135 
בד מודפס 3 מ' 3 369 
סכך
רפיה 2.1X2.1 מ' 1 186 
קני סוף 2.5X3.1 מ' 2 652 
רפיה 2.1X3.1 מ' 1 274 
קני סוף 2.1X3.1 מ' 2 548 
רפיה 1.1X3.1 מ' 1 144 
קני סוף 1.6X3.1 מ' 2 418 
רפיה 2.1X3.1 מ' 2 548 
רפיה 2.1X3.1 מ' 2 548 
רפיה 1.6X3.1 מ' 2 418 
קני סוף 2.1X2.1 מ' 1 186 
במבוק דק 2.1X2.1 מ' 1 132 
קני סוף 2.1X3.1 מ' 1 274 
במבוק דק 1.6X3.1 מ' 2 296 
במבוק דק 2.1X3.1 מ' 1 195 
במבוק דק 1.6X3.1 מ' 2 296 
במבוק דק 2.1X3.1 מ' 2 390 
במבוק דק 2.1X3.1 מ' 1 195 
קורות וחבקים
קורות עץ 3.3 מ' 4 100 
חבקי עץ 8 30 
חבקי במבוק 12 30 
חבקי במבוק 8 20 
קורות במבוק 3.3 מ' 6 150 
קורות במבוק 2.2 מ' 4 67 
קורות עץ 3.3 מ' 6 150 
חבקי במבוק 8 20 
קורות עץ 2.2 מ' 4 68 
חבקי עץ 8 30 
קורות במבוק 3.3 מ' 4 100 
חבקי עץ 20 75 
חבקי עץ 8 30 
חבקי במבוק 8 20 
חבקי עץ 12 45 
חבקי במבוק 12 30 
חבקי עץ 12 45 
חבקי עץ 24 90 
חבקי במבוק 24 60 
חבקי במבוק 20 50 
חבקי במבוק 8 20 
חבקי עץ 8 30 
חבקי עץ 24 90 
חבקי במבוק 20 50 
קורות במבוק 3.3 מ' 10 250 
חבקי עץ 20 75 
קורות עץ 3.3 מ' 10 250 
קורות במבוק 3.3 מ' 12 300 
חבקי במבוק 24 60 
קורות עץ 3.3 מ' 12 300 
תוספות
תיק לסוכה 1 150 
5 קישוטים בודדים 1 60 
חבילת אזיקונים 1 25 
גרילנדת תאורה 1 150